Thursday, October 20, 2011

the person you have called shouldn't answer you back

bugünlerde içimden birilerini arayıp konuşmak geçiyor ama konuşacak kimseyi bulamıyorum.
ya da
bugünlerde sürekli konuşmamam gereken kişileri arayıp konuşmak istiyorum.
No comments: